PTShare - 乐享影视 让小水管也玩得起PT!

 找回密码
 立即注册
115账号特惠巨献 购买得1000金钱奖励
搜索
查看: 125|回复: 13

[BT磁链] [金刚狼3殊死一战].Logan.2017.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT[3.56G]

[复制链接]
 • TA的每日心情
  无聊
  昨天 20:36
 • 签到天数: 317 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2017-4-14 17:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  [金刚狼3殊死一战].Logan.2017.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT  [3.56GB]4 ?  h: `8 ^6 H* {2 K

  ; W* f# L& J2 d3 U# q# L: C
  ) K0 d! [( j% m. ]) X5 l
  5 Y1 u+ \0 Z& y, s# {# c3 K◎译 名 金刚狼3:殊死一战/卢根(港)/罗根(台)/金刚狼3:罗根/金刚狼3:暮狼寻乡/这个金刚不太狼(豆友译名)
  # W. o4 h; k8 H1 {: }◎片 名 Logan
  2 T7 H, q% O0 d, o/ @' A◎年 代 20170 w/ N6 n/ \! a; P2 t
  ◎国 家 美国
  9 ]6 E5 c* ]- W8 g◎类 别 剧情/动作/科幻) ^. O* o; _; O
  ◎语 言 英语/西班牙语
  * d* E' ?6 j4 |2 ~8 F◎上映日期 2017-02-17(柏林电影节)/2017-03-03(中国大陆/美国)! Y5 ^% F: W2 s' }9 ^+ R4 V
  ◎IMDb评分  8.5/10 from 211,907 users6 D- R' T( y7 H
  ◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt3315342/) {( \' T6 N& `  B( P4 a
  ◎豆瓣评分 8.3/10 from 155,173 users
  $ {" m# Z- z7 P  c; J' a" a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25765735/
  ! F# a* n- Y) f- P◎片 长 123分钟(中国大陆)/135分钟(柏林电影节)/137分钟(美国)0 O! `2 u% K7 G8 a
  ◎导 演 詹姆斯·曼高德 James Mangold
  ) @: p# [) g3 s$ K◎主 演 休·杰克曼 Hugh Jackman
  2 v; ?4 ?: ]" d8 @) Z1 `" n   帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart% t+ ^0 w, ]% `; Q, w
     达芙妮·金 Dafne Keen
  4 G& W) Z7 q2 C$ M+ R: E. B  u# F( M, b   波伊德·霍布鲁克 Boyd Holbrook
  + i0 n2 A6 |# i' s4 ~/ ]/ o   斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant1 {3 h+ h( T+ n- g3 H8 D. |* D
     伊丽莎白·罗德里格斯 Elizabeth Rodriguez
  ) k3 o% \+ @3 q2 l, v& U* |4 h/ Z   多丽丝·莫尔加多 Doris Morgado
  * K/ q. W$ U3 M7 Y. ^' c! D   理查德·E·格兰特 Richard E. Grant
  9 t( k* w' _, T( A* n% H   玛丽·佩顿·斯图尔特 Mary Peyton Stewart& a" J9 k$ ]3 T
     伊利斯·尼尔 Elise Neal
  ; ]3 Q6 J3 \) i: V; u/ P* ^# D   艾瑞琪·拉·塞拉 Eriq La Salle+ s9 L' f3 @" m- y
     劳伦·格罗斯 Lauren Gros
  : ^: _4 X4 u& Y* I  A' H7 a. b' k   胡安·贾斯帕 Juan Gaspard+ X+ j8 i1 R. P, @& R# ~
     克日什托夫·索什斯基 Krzysztof Soszynski8 V+ \+ a# f9 q$ y
     萨博·班克森 Saber Bankson! f3 B  w2 ]& D4 a  _
  & p, W" w2 J5 ?  c7 w6 @
  ◎简 介# M2 W; ?: J" `# W& u; |. P

  ( P# O9 J: L# I, H6 q 故事发生在2029年,彼时,X战警早已经解散,作为为数不多的仅存的变种人,金刚狼罗根(休·杰克曼 Hugh Jackman 饰)和卡利班(斯戴芬·莫昌特 Stephen Merchant 饰)照顾着年迈的X教授(帕特里克·斯图尔特 Patrick Stewart 饰),由于衰老,X教授已经丧失了对于自己超能力的控制,如果不依赖药物,他的超能力就会失控,在全球范围内制造无法挽回的灾难。不仅如此,金刚狼的自愈能力亦随着时间的流逝逐渐减弱,体能和力量都早已经大不如从前。
  . x9 {6 p% Q& o9 e( \: D8 Q' x 某日,一位陌生女子找到了金刚狼,将一个名为劳拉(达芙妮·基恩 Dafne Keen 饰)的女孩托付给他,嘱咐他将劳拉送往位于加拿大边境的“伊甸园”。让罗根没有想到的是,劳拉竟然是被植入了自己的基因而培养出的人造变种人,而在传说中的伊甸园里,有着一群和劳拉境遇相似的孩子。邪恶的唐纳德(波伊德·霍布鲁克 Boyd Holbrook 饰)紧紧的追踪着罗根一行人的踪迹,他的目标只有一个,就是将那群人造变种人彻底毁灭。
  % K1 J2 t! t* ]' u3 a9 z% v: {$ L+ u
  2 x' F, ^( q' e2 U+ |
  1. Video
   " Y1 B9 F3 P# n% U0 w# \# e4 b
  2. ID                                       : 1
   4 z5 |- N# T0 w+ Q! {8 l6 |
  3. Format                                   : AVC
   ) n$ g2 s9 A4 f- N* r1 s
  4. Format/Info                              : Advanced Video Codec
   ) T1 b2 N  D# w% X* U( R9 d+ C+ M" q
  5. Format profile                           : [email]High@L4.1[/email]  U6 Q) I8 ~! W$ R# K( }# T& p
  6. Format settings, CABAC                   : Yes+ B* G) D& ^0 b! Z" _7 G  b
  7. Format settings, ReFrames                : 4 frames- ~, L% ^- o2 ]. ]% k) A
  8. Codec ID                                 : avc1, B) R) z# d1 V, Z$ E/ q$ G% g, o
  9. Codec ID/Info                            : Advanced Video Coding
   - T- @& f, G  P% B8 X
  10. Duration                                 : 2h 17mn4 Q$ L3 p7 Q( L2 J$ U9 F
  11. Bit rate                                 : 3 500 Kbps
   8 t) U6 G' ?3 h! d6 p/ x: T
  12. Width                                    : 1 280 pixels9 ~0 `; t  j; O! Z$ k
  13. Height                                   : 720 pixels5 x& w+ h, [9 c3 I
  14. Display aspect ratio                     : 16:9& y3 }6 w! E6 O  B( @
  15. Frame rate mode                          : Constant6 Q5 N+ v3 ^- z8 t$ a
  16. Frame rate                               : 29.756 fps- L  _: g8 _* {) h* Q1 \9 A- T( W
  17. Color space                              : YUV% V; Q: j" j* K2 W$ o
  18. Chroma subsampling                       : 4:2:0; d- i* R* l! d+ Z0 F
  19. Bit depth                                : 8 bits
   . |  K0 j: P- ~, A7 k9 P! h+ y
  20. Scan type                                : Progressive; J  ~4 ^+ L/ R3 P- E( a
  21. Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.128
   9 ?& L' f& O6 M7 B5 I
  22. Stream size                              : 3.34 GiB (94%)
   + Z  U, Q8 d$ K) Y% `$ L
  23. Title                                    : Logan.2017.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT- i% ]& H* Y  F' A% u  D* M8 g8 w3 C
  24. Writing library                          : x264 core 148 r2694 3b70645
   ; c/ r  j" O2 e
  25. Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=40 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=abr / mbtree=1 / bitrate=3500 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
   $ Z3 y$ y; u, q! M
  26. , Y3 N. Z9 J3 }% a; p: a! }. l
  27. Audio
   + d) t3 s! ~% r
  28. ID                                       : 26 H( d: k/ b) h& Q
  29. Format                                   : AAC/ j. ^9 f  m+ g+ X7 x
  30. Format/Info                              : Advanced Audio Codec
   3 b- I3 l  I9 q
  31. Format profile                           : LC) [# W6 M% h" ^* Q+ O
  32. Codec ID                                 : 40
   . i0 k" y4 ]& A4 F; f, ]
  33. Duration                                 : 2h 17mn
   ! x% r& O. |) p6 e: ^7 m
  34. Bit rate mode                            : Constant. G  e% w2 B$ N
  35. Bit rate                                 : 224 Kbps
   / l( B1 s7 i/ \3 o  }8 z3 H
  36. Channel(s)                               : 2 channels
   % i! i5 G+ \+ T' b$ L, Y  H# ?
  37. Channel positions                        : Front: L R
   " G' d9 L/ ]/ b$ J5 p) t% d8 G
  38. Sampling rate                            : 44.1 KHz
   0 Z: l7 }! X: P2 @1 }$ y: s9 j5 e+ ]5 F
  39. Frame rate                               : 43.066 fps (1024 spf)  j0 i! g2 `; R' X& T1 I6 K
  40. Compression mode                         : Lossy" w& D% V& I8 R8 }
  41. Stream size                              : 220 MiB (6%)
   ! J' P5 U( H! ]& b' L0 |
  42. Title                                    : Logan.2017.720p.KORSUB.HDRip.x264.AAC2.0-STUTTERSHIT
   % F. G+ g! |: M. m8 W
  43. Default                                  : Yes
   9 q& _. I! Y+ k
  44. Alternate group                          : 1
  复制代码

  # o( l; r- f. n! n  S) W6 _* ^2 H4 L( Z
  5 {$ m6 C2 I7 {: r) o
  & ^* J. ?: ^" ]) W

    o3 d. h1 `# I' w2 j; ]) |1 B+ N, p: y+ \) ~9 L
  4 k% x. }, X; V3 Q

  % C( k. h2 s- c
  7 f+ R0 p! |) F/ {" Y3 {
  " S; j8 d9 _3 H) _  R; I/ T3 b6 T
  , R/ M* g5 P. T8 F* F5 m
  6 E# q& N+ r5 U. T2 S7 u, q( |8 E8 H6 F7 m" A
  - P( h0 Z0 {- y3 P& G( \4 p) e& g
  BT种子
  1 p8 W- N1 x4 |3 g
  游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

  本帖子中包含更多资源

  您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

  x
 • TA的每日心情
  郁闷
  2020-3-10 13:16
 • 签到天数: 9 天

  [LV.3]偶尔看看II

  发表于 2017-4-14 21:37:22 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享
 • TA的每日心情
  擦汗
  前天 19:52
 • 签到天数: 305 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2017-4-14 23:34:04 | 显示全部楼层
  终于等到这个了!
  8 S: i. ]: X5 @& X9 ~先谢楼主辛苦发布!

  该用户从未签到

  发表于 2017-4-15 21:33:10 | 显示全部楼层

  " w1 V5 }. z! X4 m0 m: F谢谢楼主分享
 • TA的每日心情

  昨天 06:36
 • 签到天数: 326 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2017-11-16 10:39:47 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享精彩影片

  该用户从未签到

  发表于 2018-1-13 22:25:43 | 显示全部楼层
  謝謝樓主無私的分享~~~~~~~
 • TA的每日心情
  奋斗
  5 小时前
 • 签到天数: 297 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2018-5-2 19:16:12 | 显示全部楼层
  感谢楼主分享高清资源

  该用户从未签到

  发表于 2018-5-2 20:08:49 | 显示全部楼层
  非常感谢楼主的无私分享

  该用户从未签到

  发表于 2018-5-6 17:40:54 | 显示全部楼层
  谢谢楼主分享谢谢楼主分享
 • TA的每日心情
  奋斗
  5 小时前
 • 签到天数: 297 天

  [LV.8]以坛为家I

  发表于 2018-5-11 23:37:10 | 显示全部楼层
  7 D0 M4 @: \& v8 r7 F! O
  楼主分享的高清电影太好了
  您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

  本版积分规则

  Archiver|手机版|小黑屋|PTShare

  GMT+8, 2020-7-11 06:34 , Processed in 0.091655 second(s), 22 queries .

  Powered by Discuz! X3.4 Licensed

  © 2001-2017 Comsenz Inc.

  快速回复 返回顶部 返回列表